»

Aanmelden van een cliënt

Groot voordeel van het ontstaan van Amethist is dat cliënten en verwijzers in Flevoland maar met één voordeur te maken hebben als het gaat om verslaving en psychiatrie. Zowel ambulant als klinisch.

Als u een patiënt verwijst naar Amethist, wordt deze uitgenodigd voor een intake. Dit gesprek is vaak het eerste face-to-face contact met de cliënt. In de intake wordt de ernst van de problematiek vastgesteld. De cliënt en de hulpverlener kijken vervolgens samen naar de best passende behandeling.

Aanmelden kan per 1 januari 2017 via Zorgdomein of met een papieren verwijsbrief. Deze kan gefaxt worden naar 036 547 61 02

Vermeld zo duidelijk mogelijk waarom en voor welk probleem of behandeling u uw cliënt wilt aanmelden. Hoe concreter de vraag, des te beter er hulp kan worden geboden.

Een cliënt heeft altijd een schriftelijke verwijsbrief van een huisarts nodig. Voor de schriftelijke aanmelding kunt u gebruik maken van de verwijsbrief die u hier kunt downloaden. Deze verwijsbrief is voor ons noodzakelijk om de zorg die we kunnen aanbieden te kunnen declareren bij de zorgverzekeraars.