Cliënten beoordelen ons met een 7.6
»

Aanmelden van een cliënt

Als u een patiënt verwijst naar Amethist, wordt deze uitgenodigd voor een intake. Dit gesprek is vaak het eerste face-to-face contact met de cliënt. In de intake wordt de ernst van de problematiek vastgesteld. De cliënt en de hulpverlener kijken vervolgens samen naar de best passende behandeling.

Voor behandeling bij Amethist is een verwijzing nodig. Verwijzen kan per via Zorgdomein of met een papieren verwijsbrief (download hier de verwijsbrief).  Deze kan gefaxt worden naar 036 5476102.

Onze voorkeur gaat uit naar een verwijzing via Zorgdomein.

Spoed of crisis?
U kunt een cliënt ook met een spoed indicatie verwijzen naar Amethist. Op basis van uw verwijzing, onze triage en gezamenlijk overleg wordt dan beoordeeld op welke termijn een intake kan plaatsvinden, of hoe de wachttijd het best kan worden overbrugd.

In geval van crisis, waarbij ook gevaar bestaat of dreigt in het kader van de Wet verplichte GGz, kunt u contact opnemen met de crisisdienst van GGz Centraal Flevoland.