»

Onderzoek

Onderzoek tijdens uwbehandeling

Tijdens en/of aan het eind van uw behandeling krijgt u een afspraak voor een (tussen)evaluatie. Dan wordt de ROM (Routine Outcom Monitoring) afgenomen. Deze ROM bestaat uit vragenlijsten over onder andere uw gebruik en uw tevredenheid over de behandeling. Daarnaast monitoren we ook het gebruik door urine-, adem- en bloed onderzoeken. Bij opnames bepalen we daarmee ook hoe middelenvrij de afdeling, waar u bent opgenomen, is. Dit punt zal als onderdeel van het behandelplan met u worden besproken. 

Voor algemeen wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van onze behandeling geldt dat behandelinformatie kan worden verstrekt zonder steeds toestemming te vragen. wij zien dat als onderdeel van de behandelovereenkomst die we met elkaar aangaan. Dit is daarmee ook een onderdeel van uw behandelplan. De data van onze clienten wordt verder (geanonimiseerd of gecodeerd) gebruikt voor het monitoren van onze behandelresultaten, het verbeteren van onze zorg, of het rapporteren van resultaten van onze interventies. Hiervoor wordt niet telkens opnieuw toestemming gevraagd. Mocht u hiet hier niet mee eens zijn dan kunt u dat aangeven en wordt daar natuurlijk rekening mee gehouden. Het is ook mogelijk dat tijdens de behandeling aan u wordt gevraagd om mee te werken aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek. Dit ondrzoek voeren we dan eveneens uit om onze zorg te verbeteren door bijvoorbeeld een nieuwe behandelmethode te toetsen. De Wet medisch onderzoek bepaalt voor welk onderzoek toestemming vragen verplicht is. Indien nodig wordt hiervoor een medisch-ethische toetsingscommissie gevraagd te oordelen. U krijgt dan uitgebreide informatie en kunt alleen meedoen aan het onderzoek als u daarvoor middels een handtekening ("informed consent") toestemming hebt gegeven.