»

Visie op verslaving

Verslaving is een ziekte. Een ziekte met een (neuro)biologische achtergrond. Of iemand risico loopt om verslaafd te raken, is vooral genetisch bepaald. De kans op het ontwikkelen van verslaving wordt daarnaast vergroot door bijkomende sociale en/of psychiatrische problemen. Wanneer de ziekte chronisch verloopt, ontstaan er vaak ook ernstige problemen op sociaal-maatschappelijk en lichamelijk gebied. Toch is de drempel om hulp te zoeken voor veel mensen onnodig hoog door het stigma dat nog steeds op verslaving rust. 

De verslaving, bijkomende psychiatrische en lichamelijke problemen én het sociaal-maatschappelijk functioneren worden in samenhang benaderd. Amethist Verslavingszorg biedt hiertoe een breed pallet aan flexibele behandelingsmogelijkheden: begeleiding, behandeling, nazorg en crisisopvang.