»

Behandeling

Tijdens de behandeling stelt u zichzelf doelen en werkt daar samen met uw behandelaar aan. Gelijktijdig met de start van uw behandeling kunt u aansluiten bij een groep van Intact Herstel en Zelfhulp

Groepsbehandeling is het meest effectief, maar soms zijn er redenen dat een individuele behandeling beter bij u past. De behandeling kan in veel gevallen online. Zo bepaalt u zelf waar en wanneer u aan uw verslaving wilt werken. Soms is het nodig dat u wordt opgenomen in een kliniek om intensiever aan de slag te kunnen.

Dubbeldiagnose
Naast de verslavingsbehandeling hebben we verschillende behandelingen die zich richten op middelengebruik in combinatie met een psychiatrische stoornis. In deze dubbeldiagnosebehandelingen wordt u tegelijkertijd voor uw verslaving en uw psychiatrische stoornis behandeld. Dit geeft de meeste kans op een succesvolle behandeling.